تخت مرگ در بیمارستان

تخت مرگ در بیمارستان داستان مدیریتی چند وقتی بود در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان معروف،بیماران یک تخت بخصوص در حدود ساعت ۱۱ صبح روزهای یکشنبه جان می سپردند و این موضوع ربطی به نوع بیماری و شدت و ضعف مرض آنان نداشت. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی …