تعاریف اولیه تحلیل پوششی داده ها

تعاریف اولیه تحلیل پوششی داده ها ورودی: به عواملی گفته می شود که اگر آن را افزایش دهیم، کارایی کاهش می یابد به عبارت دیگر ورودی ها و کارایی رابطه معکوس دارند. جهت مشاور ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید. خروجی: خروجی برخلاف ورودی …

روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)با ما همراه بمانید: تحلیل پوششی داده ها اولین بار توسط دکتر کوپر ارائه شد که برای ارزیابی عملکرد مدارک در کشور آمریکا بکار گرفته شد. که نتیجه حاصل از این کار عملی، باعث شد که یک مقاله درباره …