تحلیل SWOT چیست؟

تحلیل SWOT چیست؟ در اين بخش اطلاعاتي در رابطه با اين كه تحلیل SWOT چیست؟ ارائه شده است: تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. …

MSA چیست

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری: MSA مخفف کلمات Measurement system Analysis می باشد که به معنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. این ابزار میزان خطا در عوامل موثر بر سیستم اندازه گیری ( انسان – ماشین) را مشخص می سازد. هدف اصلی از اجرای ابزار …