“آمازون” و یادگیری از شکست

“آمازون” و یادگیری از شکست “جف بزوس”، مدیر ارشد اجرایی آمازون که بدون شک یکی از موفق‌ترین کارآفرینان در سراسر جهان است، مستقیما اظهار کرده است که رشد و نوآوری شرکتش براساس شکست‌های آن بوده است. جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می …

جلب اعتماد مشتری

راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۴- بحث تجربیات بد را پیش بکشید. آیا مشتری‌تان به‌وسیله‌ی فروشنده‌ی دیگری که در حرفه‌ی کاری شماست، فریب خورده؟ مشتری خود را تشویق کنید تا در مورد این …

تجربه دیوانه‌کننده مدیریت یک کارمند بی‌نظم

تجربه دیوانه‌کننده مدیریت یک کارمند بی‌نظم تجربه دیوانه‌کننده مدیریت یک کارمند بی‌نظم را در متن زیر دنبال بفرمایید:   کارمند بی‌نظم مدیریت یک کارمند بی‌نظم یک تجربه دیوانه‌کننده است. چطور می‌توانیم به کارمندی که ذهنش آشفته و برنامه‌هایش قاطی و درهم و برهم است کمک کنیم که رویه‌اش را تغییر …