مذاکرات تجاری و فنون مذاکره

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره     نکاتی مفید جهت برقراری یک مذاکره تجاری موفق ۱ – هنگام مذاکره و صحبت با طرف مقابل سعی شود که از جملات مثبت و یا به عبارتی جملاتی که تداعی کننده همکاری باشد استفاده کنید. عباراتی مانند «بیایید با هم کار کنیم» یا …