بهترین و تأثیرگذارترین رهبران

بهترین و تأثیرگذارترین رهبران     تقریباً همیشه ۶ روش کلاسیک و پایه را دنبال می‌کنند: 1- متحد کردن کارمندان / اعضای تیم، پیرامون یک چشم‌انداز جالب و مشتاق کننده 2- ساخت یک استراتژی برای رسیدن به این چشم‌انداز، یعنی فراهم کردن گزینه‌های مختلف برای کارهایی که باید یا نباید …