وسوسه کنترل در مدیریت

وسوسه کنترل در مدیریت وسوسه کنترل در مدیریت را در متن زیر دنبال بفرمایید:   مفهوم‌ شناسی وسوسه کنترل: یکی از اشتباهات مدیران تازه کار و خودشیفته این است که علاقه بی موردی به کنترل همه چیز و همه کس در مجموعه تحت رهبری شان دارند و معمولاً مایلند به …