اگر ماسک نزنیم

اگر ماسک نزنیم ۷ اتفاق وحشتناک در انتظار ماست! اگر ماسک نزنیم ۷ اتفاق وحشتناک در انتظار ماست!با ما همراه بمانید: ♦مهمترین روش انتقال کرونا نفس کشیدن، حرف زدن یا سرفه ناقلان کووید ۱۹ است و مهمترین دستاورد بشر در برابر کرونا تا این لحظه، ماسک است. خطر انتقال بیماری …

تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت ◊دو جعبه داریم،جعبه الف حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی جعبه ب هم صد تا توپ دارد،‌ اما نمی دانی چندتای شان قرمزند و چندتای شان مشکی اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را برداری و توپ قرمز …

5 بیماری مدیریتی…

5 بیماری مدیریتی… فقدان هدفی مشخص و پایدار؛ این بیماری وقتی رخ می‌دهد که اهداف و استراتژی‌های سازمان مکرراً تغییر می‌کنند یا اصلاً سازمان هدف مشخص و تعریف‌شده‌ای ندارد،در این حالت تلاش‌ها هدر خواهد رفت زیرا هیچ مقصد مشخص و ثابتی وجود ندارد که کارکنان در راستای آن تلاش کنند. …