استراتژی یعنی چی؟

استراتژی واقعا چیه؟ به چی بگیم استراتژی؟ شاید در گفتار عامیانه مردم و حتی مدیران زیاد شنیده بودیم که «برای فلان کار فلان استراتژی را دارم» یا اینکه »استراتژی ما در بازار این است» با چه معیارهایی می توانیم این عبارات و اقدامات را ارزیابی کنیم؟ برای اینکه بفهمیم کدام …