چگونگی افزایش بهره وری

  چگونگی افزایش بهره وری   اشتباه صبحگاهی که بهره‌وری‌ شما را پایین می‌آورد. این‌که روز خود را چطور شروع کنید، تاثیر زیادی در بهره وری‌تان در طی روز دارد. شاید برخی روزها با تاخیر به سرکار برسید یا با حجم زیادی از ایمیل‌ها مواجه شوید. پس به سادگی از …

بهره وری بیشتر

بهره وری بیشتر بهره وری بیشتربهره وری بیشتر Productivity برای تعریف بهره وری ٬ ابتدا باید با دو دو مفهوم کارآئی واثربخشی آشنا شویم . ▪ کارائی : نسبت ستاده به داده را گویند که برابر با مصرف بهینۀ منابع میباشد . ▪ اثر بخشی : به معنای تحقّق اهداف …