ایزو 45001

ایزو 45001 در اين متن اطلاعاتی در رابطه با ایزو 45001 ارائه شده است: سازمان بین المللی ایزو گروهی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) را به گرد هم آورده تا استاندارد جدیدی را تدوین نمایند. استاندارد ISO 45001 به سازمان ها کمک خواهد کرد تا عملکرد بهداشت و ایمنی …