مهربان باشيم

آیا می‌توانیم به خودمان مهربان باشيم؟ آیا می‌توانیم به خودمان مهربان باشيم؟با ما همراه باشید:   امروزه در علم روانشناسی بحث “اعتمادبه‌نفس” جای خود را به “شفقت به خود” داده است در مورد اعتمادبه‌نفس لازم است خود را با دیگران مقایسه کنیم، باید در مسابقه‌ای که زندگی ترتیب داده نسبت …