مهارت حل مساله

 مهارت حل مساله  مهارت حل مساله را در متن زیر میتوانید دنبال بفرمایید: بخش ۲ ابزارهای عمومی حل مساله: 2- استدلال القایی یا Inductive reasoning ♦ استدلال القایی به معنای این است که برخی ازمشاهدات محدود و مورد نیاز از یک محیط را به کل محیط های دیگر عمومیت دهیم، …