روش CATWOE

روش CATWOE روش CATWOE را در متن زیر به صورت دقیق مطالعه بفرمایید: روشی برای تسهیل‌ در تعریف دقیق مسئله وقتی در کسب‌وکارتان با مسئله‌ی بسیار بزرگی روبرو می‌شوید، چه می‌کنید؟ برای مثال، تصور کنید نرخ ماندگاری کارمندان‌تان کم است و می‌خواهید دلیل آن را بدانید. قدم اول‌ می‌تواند طوفان …