بهبود ارتباط

ده روش استفاده از زبان بدن برای بهبود ارتباط آیا تا به حال متوجه‌ی رابطه‌ی بین زبان بدن و مهارت برقراری ارتباط شده‌اید؟ چرا افراد احساساتی اشخاص بیشتری را به خود جذب می‌کنند و مشکلات ارتباطی کمتری نسبت به افراد خشک و منزوی دارند؟ قصد ما در این مقاله آشکار …

بهبود ارتباط، توصیه هایی برای مدیران

بهبود ارتباط بهبود ارتباط، توصیه هایی برای مدیران بدون ارتباط موثر میزان مدیریت اجرایی ، نوآوری ، درک مشتریان و هماهنگی تلاشها ، احتمالاً ناچیز یا حتی صفر خواهد بود و بدون ارتباط موثر برآورده ساختن انتظارات کسانی که در موقعیت تصمیم گیری در مورد سرنوشت دیگران هستند ، کاری …