نشانه هایی که به شما می‌گوید دچار فرسودگی شغلی شده‌اید

نشانه هایی که به شما می‌گوید دچار فرسودگی شغلی شده‌اید       فرسودگی شغلی حتما شما هم تصور می کنید فرسودگی شغلی تنها سراغ کارکنانی می‌آید که به نیمه راه زندگی شغلی و حرفه‌ای‌شان رسیده‌اند. شاید هم فکر می کنید هر چقدر بیشتر از عمر شغل‌تان بگذرد فرسوده‌تر خواهید …