بن جانسون

بن جانسون     دونده افسانه ای و قهرمان جهان در خاطرات خود می گوید: پس از کسب طلای المپیک،پسربچه ای کولی در کوچه ای پولم را دزدید اما وقتی به دنبال او دویدم تا پولم را پس بگیرم به او نرسیدم… کیف پول برای هر دو نفر مهم بود …