انتصاب مدیر عامل جدید گروه دایملر

انتصاب مدیرعامل جدید گروه دایملر [تولیدکننده مرسدس بنز]       تغییر مدیرعامل گروه دایملر از جمله خبرهای هفته‌های اخیر، تغییر مدیرعامل گروه دایملر بوده است، ما این گروه را معمولاً با محصولات سواری مرسدس بنز می‌شناسیم اما دایملر سه زیرمجموعه‌ی اصلی دارد که خودروهای سواری مرسدس بنز تنها یکی …