بلوغ و سطوح مختلف آن

بلوغ و سطوح مختلف آن بلوغ و سطوح مختلف آن را می توانی در متن زیر مطالعه بفرمایید:   بلوغ از نظر جسمی، علائمی دارد که باعث می شود ما به راحتی متوجه شویم چه کسی از نظر بدنی به بلوغ رسیده‌است، سوال این‌است که: «آیا بلوغ از نظر روانی …

بلوغی صبورانه

بلوغ صبورانه بلوغی صبورانه را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     نیکوس کازانتزاکیس نقل می کند،که در دوران کودکی، یک پیله کرم ابریشم را بر روي درختی می یابد، درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده می سازد اندکی منتظر می ماند، اما …

آیا شما به بلوغ عاطفی رسیده اید؟

آیا شما به بلوغ عاطفی رسیده اید؟       بلوغ عاطفی در واقع به معنای مدیریت عواطف است. بلوغ عاطفی به این معنا نیست که ما عواطف خود را پنهان و یا سرکوب کنیم. بلوغ عاطفی به شما کمک می کند تا در زمان های ضروری زندگی تان تصمیمات …