مدل 5 عاملی شخصیت

طبق مدل 5 عاملی شخصیت در چه شغلی موفق می شوید؟ مدل 5 عاملی شخصیت (Five Factor Model) که به آن BIG 5 یا مدل شخصیت نئو هم گفته می شود، یکی از مدل های شناخته شده و بسیار کاربردی برای تحلیل شخصیت مخصوصا برای شناسایی استعدادها و جذب افراد …

اجازه بدهیم کارکنان حرف بزنند

اجازه بدهیم کارکنان حرف بزنند متن زیر مطالبی در مورد بحث اجازه بدهیم کارکنان حرف بزنند مطلبی را ارائه می نماید:   کارکنان حرف های زیادی برای گفتن دارند اما نمی گویند،حرف زدنِ رو به بالا(up ward voice) موضوعی مهم در فرهنگ سازمانی است،بعضی مدیران ، سکوت کارکنان را بیشتر …