برند سازی

برند سازی چقدر با مفهوم برند و برندسازی آشنایی دارید؟ در مورد تاریخچه و تعریف برند چه می‌دانید؟ و مهم‌تر از همه، آیا می‌دانید که برند چه چیزی نیست؟؟؟ امید ملائکه در این وبینار مباحث کلی و تخصصی در حوزه برند را برای ما توضیح می‌دهد، مدل‌ها را به صورت …