تفاوت استراتژی و برنامه

تفاوت استراتژی و برنامه :   تفاوت استراتژی و برنامه: آیا برنامه ریزی استراتژیک معنی دار است؟   برنامه پیش بینی اقداماتی است که برای دست یابی به هدف خاصی انجام می گیرد.   پیشران برنامه ها زمان است و این با استراتژی که توسط فرصت به پیش رانده می …

عملیات تجاری سازی

در عملیات تجاری سازی 1-تولید ایده برخی از این روش های معمول تولید ایده عبارتند از: ◊بررسی نیازهای مصرف کنندگان در جوامع گوناگون ◊ بررسی محصولهای رقبای مهم تجاری ◊ بازدید از نمایشگاه¬های صنعتی و تجاری برای رصد فناوری¬های نو ◊ بازدید از مراکز تولیدی رقیب ◊ جذب نخبگان و …

استراتژی های مقابله

‍ استراتژی های مقابله با فشار عصبی در سازمان ها استراتژی های مقابله با فشار عصبی در سازمان ها را در متن زیر دنبال بفرمایید: “استراتژیهای سازمانی” جهت مقابله با استرس و فشار عصبی به وسیله مدیریت طراحی می شود تا عوامل تنش زای سطوح مختلف سازمانی به منظور جلوگیری …

برنامه بازاریابی

5 قدم ساده در یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن 5 قدم ساده در یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن را می توانید در متن زیر مزالعه بفرمایید: 1- شناسایی مزیت های محصول تمامی مزیت ها را بنویسید (تمامی مزیت هایی که برای مشتری وجود داره، نه فقط ویژگی های …

برنامه نظافت

برنامه نظافت و رعایت اصول بهداشتی متن زیر در مورد برنامه نظافت و رعایت اصول بهداشتی اطلاعاتی را بیان می کند:     منظور از انجام عملیات نظافت و رعایت اصول بهداشتی فقط مراعات برنامه های تدوین شده نیست و باید زمان،روش ها و پارامترهای مؤثر در این عملیات نیز …

تبلیغات

تبلیغات     تبلیغات برای شما مثل زهراست !!اگر … 1) اگر محصول شما دارای اشکالات و ایرادات اساسی است ، بازاریابی نکنید! مشکلات لزوماً به مفهوم باگ های فنی نیستند. گاهی روندها و رویه های پیش بینی شده در محصول شما منطقی نیست ، گاهی قیمت گذاری انجام شده …