نکته ی مدیریتی

نکته ی مدیریتی     طرح ها و برنامه ها اگر کارمندانتان علاقه‌ای به طرح‌ها و برنامه‌های شما نشان نمی‌دهند یا وظایف جدید را با اکراه قبول می‌کنند، علامت دیگری برای خطر از دست دادن اعتبار رهبری است. مهارت‌‌های ارتباطی به جای سرزنش دیگران و اتهام ناسازگاری به آنان، باید …