انواع استراتژی ها و نیاز های منابع انسانی آنها

انواع استراتژی ها و نیاز های منابع انسانی آنها انواع استراتژی ها و نیاز های منابع انسانی آنها :به منظور درک بهتر نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای استراتژی سازمان یا تاثیر استراتژی بر مدیریت منابع انسانی دسته انسانی دسته بنی  (پورتر)از استراتژی های کسب وکار استفاده می شد طبقه …

مدیریت استراتژیک چه نوع برنامه‌ای است؟

مدیریت استراتژیک چه نوع برنامه‌ای است؟ مدیریت استراتژیک، برنامه‌ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می‌دهد و منظور از آن تحقق اهداف سازمان در چارچوب صحیح مدیریت است. اولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهه پنجاه برداشته شد. مدیران روشی …