برنامه ریزی در سازمان

محاسن برنامه ریزی در سازمان    1-تحقق اهداف سازمان ، فقط در صورت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مطلوب،امکان پذیر است: اخذ ایزو و استاندارد های بین المللی کمک بسیاری به سازمان ها در برنامه ریزی درست ایفا میکند . 2-به ایجاد فرصت برای اجرای تصمیم ها کمک می …