برنامه بازاریابی

5 قدم ساده در یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن 5 قدم ساده در یک برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن را می توانید در متن زیر مزالعه بفرمایید: 1- شناسایی مزیت های محصول تمامی مزیت ها را بنویسید (تمامی مزیت هایی که برای مشتری وجود داره، نه فقط ویژگی های …