چند نکته کوتاه و آموزنده

چند نکته کوتاه و آموزنده چند نکته کوتاه و آموزنده را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   چرخه PDCA یا چرخه دمینگ برای بهبود در هر سیستم یا فعالیتی، روند چهارگانه برنامه ریزی، اجرا،کنترل و اقدام باید به صورت مستمر در جریان باشد تکلیف برنامه ریزی، اجرا و …