شکست غول ها و کمتر دانستن

شکست غول ها     شرکت های  Google  و Yahoo زمانی که Google در گاراژ خانه ای مشغول به فعالیت بود، شرکت Yahoo یک غول در دنیای موتورهای جستجو بود؛ اما حالا yahoo کجاست؟؟مانند هر رقابت، برگ برنده دست کسی است که اصول و قوانین آن بازی را بلد استبعضی وقت …