برترین جملات تبلیغاتی

برترین جملات تبلیغاتی موثر که باعث افزایش فروش می‌شود.       قسمت بعدی ۴- محدود همه‌ی ما از اینکه چیزی را از دست بدهیم، بیزاریم. حتی اگر چیزی که از دست می‌دهیم، به پیش‌پاافتادگی جاسوئیچی‌هایی باشد که در شرکت توزیع می‌شوند. اگر بگویند ۱۰۰ نفر اول یکی مجانی می‌گیرند، …