برترین جملات تبلیغاتی

برترین جملات تبلیغاتی موثر که باعث افزایش فروش می‌شود       قسمت بعدی ۸- بهترین -شاید بتوان گفت که عبارت بهترین، یکی از بهترین جملات تبلیغاتی موثر برای جذب مشتری باشد. -به نظر شما کدام جمله بهتر است؟ «نحوه‌ی تعویض لاستیک پنچر» یا «بهترین راه برای تعویض لاستیک پنچر». …