هوش احساسی و سکوت سازمانی

هوش احساسی و سکوت سازمانی هوش احساسی و سکوت سازمانی را در متن ذیل دنبال بفرمایید:   آقای گولمن در کتاب “هوش هیجانی” خود، داستانی را تعریف میکند که حاکی از لزوم توجه به هوش هیجانی است. شخصی بداخلاق و بد دهن “خلق و خوی یک خلبان هواپیمای محلی در …