عامل موفقیت فردی

عامل موفقیت فردی     از مدير موفقي پرسيدند: “راز موفقيت شما چه بود؟” گفت: «دو كلمه» است. – آن چيست؟ – «تصميم‌هاي درست» – و شما چگونه تصميم هاي درست گرفتيد؟ – پاسخ «يك كلمه» است! – آن چيست؟ – «تجربه» – و شما چگونه تجربه اندوزي كرديد؟ – …

یک مدیر با نوسانات احساسی خود چه کند؟

یک مدیر با نوسانات احساسی خود چه کند؟   خودآگاهی و هوشیاری اجتماعی و نوسانات احساسی را ، نباید با بیان احساسات یکی دانست. از مدیران انتظار می رود ، وضعیت حرفه ای خود را ، حفظ کنند و این بدان معنی است که ، خودآگاهی و هوشیاری اجتماعی خود …