با کارکنان تان مهربان باشید

با کارکنان تان مهربان باشید با کارکنان تان مهربان باشید و متن زیر را مطالعه بفرمایید: جنیفر اسپالدینگ رهبر و مربی اجرایی است که برای ارتقای رهبران کسب و کار، کارآفرینان و تیم‌ها تلاش می‌کند،در طی دو دهه دوران حرفه ای اش، او از طریق گفتگو، کارگاه های آموزشی، مربیگری …