باکلاس های بی شخصیت

باکلاس های بی شخصیت متن زیر مطالبی را در مورد باکلاس های بی شخصیت ارائه می نماید:     ما در جامعه مان یک مشکل جدید پیدا کرده ایم. افرادی هستند که ظاهرشان کاملا امروزی، مدرن و کار درست است اما بی شخصیت هستند. این افراد دست کم شش ويژگی …