مهلت بیشتری برای انجام کار

چرا زمانی که مهلت بیشتری برای انجام کاری داریم، انجام آن را به تعویق می‌اندازیم؟ چرا زمانی که مهلت بیشتری برای انجام کاری داریم، انجام آن را به تعویق می‌اندازیم؟با ما همراه باشید:     1- مهلت‌های طولانی‌تر روی ذهنیت و باورها تأثیر می‌گذارد دادن مهلت‌های طولانی‌تر به کارمندان، این …