کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد 

کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد       هفده سال پیش همراه با تعدادی از مدیران ایران خودرو بازدیدی از شرکت هندی “تاتا” داشتیم،در آنجا به شکل دقیق و مفصل با کانون ارزیابی و برنامه های جانشین پروری آشنا شدیم، پس از بازگشت از این سفر، طرح “مدیران فردا” …

اخلاقی بودن یا برنده بودن

اخلاقی بودن یا برنده بودن اخلاقی بودن یا برنده بودن کدام مورد پذیرش تر است:   اغلب انسانها از باخت متنفرند، بویژه کسانی که در کسب و کار دستی دارند و بدنبال موفقیت و سود هستند. در فرهنگ ما هم که از قدیم گفته اند: هرکه افزون گشت سیم زرش …