بازار شناسی

بازار شناسی چیست ؟  قسمت اول  بازار شناسی بازارشناسی علمی جدید در زمینه شناخت ویژگی‌ها و مختصات جغرافیایی، اقلیمی، جمعیتی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، ارتباطی، سیاسی و نظامی کشورهای مختلف است که به تجار و بازرگانان امکان بررسی ابعاد مختلف یک منطقه را برای ایجاد روابط اقتصادی می‌دهد. از منظر مدیریت …

بازاریابی نقطه خرید

بازاریابی نقطه خرید بازاریابی نقطه خرید را در متن زیر دنبال بفرمایید:   ایجاد انگیزه برای خرید شامل فروش مکمل در نزدیکی محلی است که خرید صورت می‌پذیرد برای نمونه در یک خواربارفروشی اقلام کوچکی در نزدیکی پیشخوان فروش قرار داده شده‌اند هدف از این کار ایجاد انگیزه برای خرید …

بازار یابی سببی

بازار یابی سببی       سازمان‌های غیرانتفاعی مردم دوست دارند در کارهای خیر شرکت کنند آنها می‌خواهند بدانند که آیا خریدشان به انگیزه مورد علاقه‌شان کمک کرده است یا نه،در نتیجه شراکت با سازمان‌های غیرانتفاعی می‌تواند یک راهبرد محتمل باشد شما از کسب و کار خود به منظور کمک …