الزامات مهارتی

الزامات مهارتی الزامات مهارتی را در متن زیر می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: همزمان با تغییر و تحویل ساختار مشاغل و حرفه ها در اقتصاد جدید و تاکید بیشتر بر دانش و کار خدماتی،الزامات مهارتی نیز تغییر یافته است،تقاضا برای مهارت های خاص مثل مهارت های خاص مثل …

مدرک پرطرفدار بازار کار

مدرک پرطرفدار بازار کار مدرک پرطرفدار بازار کار را در متن زیر دنبال بفرمایید:   داده‌های تفصیلی مرکز آمار از بازار کار در سال ۹۷ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک «دکترای تخصصی» و مدارک زیردیپلم، کمتر از ۱۰ درصد است و نسبت به باقی مدارک تحصیلی، در …

چگونه ژیلت از یک فروشنده دوره‌گرد،به میلیاردری بزرگ تبدیل شد؟

چگونه ژیلت از یک فروشنده دوره‌گرد،به میلیاردری بزرگ تبدیل شد؟     فروشنده‌ای دوره‌گرد کینگ کمپ ژیلت، فروشنده‌ای دوره‌گرد و مردی خیال‌باف بود. او به تمام شهرها سفر می‌کرد تا اجناسش را بفروشد، در حالی که رویای خلق جامعه آرمانی را در سر می‌پروراند که عاری از فقر، جرم، جنایت …

بازار نیروی کار

بازار نیروی کار توانایی سازمان عمدتا به منابع سازمانی آن بستگی دارد و نیروی انسانی بخش مهمی از این منابع محسوب می شود،زمانی سازمان ها می توانند از توانایی نیروی انسانی بهره مند باشند که در محیط آن ها عناصر انسانی و کارکنان مناسب در دسترس بوده باشد. تعداد و …