محتوا پادشاه و بازاریابی محتوا

 چرا محتوا «پادشاه» است و بازاریابی محتوا «بحثِ روز»؟ ♦ امروزه شاهد افزایش فرهنگ تولید محتوا هستیم و بازاریابی وظایف مهم مدیر بازاریابی محتوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از: جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان …