بازاریابی محتوایی

۱۰ اشتباه رایج بازاریابی محتوایی ۱۰ اشتباه رایج بازاریابی محتوایی را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت پایانی ۹- انتخاب تیتر نامناسب ◊مهمترین عنصر هر مقاله یا پست وبلاگی عنوان آن است،زیرا اکثر مردم از روی تیتر مقاله تصمیم می‌گیرند که آن را بخوانند و به سایر قسمت‌های آن توجه …

بازاریابی محتوایی

۱۰ اشتباه رایج بازاریابی محتوایی ۱۰ اشتباه رایج بازاریابی محتوایی را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۴- عدم ذکر منابع مطلب و تجربه‌های شخصی اشاره نکردن به تجربه‌های شخصی نیز یکی از بزرگ‌ترین اشتباه بازاریابی محتوایی است. مطمئنا شما هم هنگام صحبت با دوستان خود به شکل شخص …