تکنیک SHREK در بازاریابی تلفنی

 تکنیک SHREK در بازاریابی تلفنی ♦  بازاریابی تلفنی، یکی از سخت‌ترین تاکتیک‌های بازاریابی است، چون تنها 30 تا نهایتا 60 ثانیه فرصت داریم تا شخصی که با او تماس گرفته‌ایم را قانع کنیم به حرف‌های‌مان گوش کند برای استفاده بهتر از این زمان کم، می‌توانیم از تکنیک SHREK که شامل 5 …