مدلهای تغییرذهن

مدلهای تغییرذهن مدلهای تغییرذهن را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     هوارد گاردنر در کتاب خود هفت عامل را مشخص کرده است (گاهی اوقات آن‌ها را اهرم می‏ نامد) که می‏توان در همه موارد تغییر ذهن به کاربرد. این هفت عامل عبارت‌اند از: استدلال: کسانی که خود …