خستگی و بی حوصلگی پایان روز

چگونه در محیط کار از خستگی و بی حوصلگی پایان روز جلوگیری کنیم؟ چگونه در محیط کار از خستگی و بی حوصلگی پایان روز جلوگیری کنیم؟با ما همراه بمانید: ◊در روزهای کاری با دنیایی از امید و انرژی وارد دفتر کارمان می‌شویم تا کارهای زیادی انجام دهیم. اما در طول …

چطور زمان کمتری برای خواندن ایمیلها صرف کنیم؟

چطور زمان کمتری برای خواندن ایمیلها صرف کنیم؟     شاغلان و افراد حرفه‌ای به ‌طور متوسط، ۲۸ درصد از زمان روزانه خود را صرف خواندن و پاسخ دادن به ایمیل می‌کنند. این اطلاعات براساس تحلیلی از موسسه مک‌کینزی به دست آمد این رقم ممکن است در کشورهای مختلف با …

کارهای اشتباه روزمره که زندگی‌مان را به چالش می کشد

کارهای اشتباه روزمره که زندگی‌مان را به چالش می کشد       اشتباه کردن آیا تاکنون با خود فکر کرده‌اید شاید بعضی کارهایی که هر روز انجام می دهید اشتباه باشد و تنها به این خاطر که روزانه آن‌ها را تکرار می کنید گواهی بر عدم مشکل آن‌ها نیست؟ …

کارهای اشتباه روزمره که زندگی‌مان را به چالش می کشد

کارهای اشتباه روزمره که زندگی‌مان را به چالش می کشد       کارهای روزمره آیا تاکنون با خود فکر کرده‌اید شاید بعضی کارهایی که هر روز انجام می دهید اشتباه باشد و تنها به این خاطر که روزانه آن‌ها را تکرار می کنید گواهی بر عدم مشکل آن‌ها نیست؟ …

زنجیره نامه ها ، گزارشات و ایمیل ها را بررسی کنید

زنجیره نامه ها ، گزارشات و ایمیل ها را بررسی کنید   زنجیره های طولانی نامه ها ، گزارشات و ایمیل ها حاکی از آن است که یا مسائل به درستی حل و فصل نشده اند و یا موضوعات رو به وخامت می رود. در این زنجیره های طولانی ، …