سندرم ایمپاستر

سندرم ایمپاستر مدیری موفق یا کلاه برداری خوش شانس؟(قسمت بعدی) هشت گروه بیشتر از بقیه مردم در معرض خطر مبتلا شدن به سندرم ایمپاستر هستند. این گروهها عبارت‌اند از: ◊1)افرادی که موفقیتشان سریع حاصل شده است ◊2)اولین افراد موفق شغلی در سابقه یک خانواده یا یک نسل ◊3)افرادی که والدینی …