سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001

ویژگیهای عمده سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 ویژگیهای عمده سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦در کلیه واحدهای صنعتی ،خدماتی و تجاری قابل اجرا می باشد. ♦به راحتی قابل ممیزی است. ♦انطباق شرایط حاکم بر محیط کار با الزامات …

ایمنی محیط کار

ایمنی محیط کار  در این مقاله به ذکر روش های متداول مطالعه و اقدامات مربوط به امور ایمنی مبادرت و سپس به توضیح چند نکته ویژه در این زمینه می پردازیم. مشاوره ایزو مخصوصا در زمینه  مشاوره ایزو 45001 که مرتبط با ایمنی محیط کار است کمک شایانی به سازمان …

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب         بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد؛در عین حال استفاده نامناسب از ابزار تخریب می تواند علاوه بر کارگاه ناایمن موجب آسیب …

ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی را در متن های زیر می توانید مطالعه بفرمایید:     باید توجه داشت که برنامه های پیش نیاز خارج از سیستم HACCP قرار دارند اما هنوز هم در داخل این سیستم هستند،پس بازرسان نمی توانند …

ایمنی برق

ایمنی برق مطالبی در مورد ایمنی برق در متن زیر مطالعه بفرمایید:     برق می تواند کشنده باشد،هر ساله استفاده نامناسب از برق در کارگاه های ساختمانی منجر به بروز حوادث جدی می گردد،شوک های الکتریکی و سوختگی از جمله مهم ترین خطراتی هستند که خود آن ها نیز …

گاردریل یا پوشش سطح

گاردریل یا پوشش سطح       شکاف در سطوح کار و سایر معابر قابل دسترسی توسط کارگران می بایست توسط گاردریل حفاظت شود و به پوشش های چوبی یا فلزی محکم شده باشند،در صورتی که پوشش های فلزی مورد استفاده قرار گیرند،می بایست کلیه بارهائی که ممکن است برآن …