ایمنی برق

ایمنی برق مطالبی در مورد ایمنی برق در متن زیر مطالعه بفرمایید:     برق می تواند کشنده باشد،هر ساله استفاده نامناسب از برق در کارگاه های ساختمانی منجر به بروز حوادث جدی می گردد،شوک های الکتریکی و سوختگی از جمله مهم ترین خطراتی هستند که خود آن ها نیز …