ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب: بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد. در عین حال استفاده نامناسب از ابزارهای تخریب می تواند علاوه بر کارگاه نا ایمن موجب  آسیب و جراحت …

ایمنی انبارها

ایمنی انبارها برای آشنایی با ایمنی انبارها متن زیر را مورد توجه قرار دهید: الزامات ايمني كه بايد در خصوص چيدمان و نگهداري كالاها در انبار رعايت شود:                                                                    آموزش پرسنل شاغل در انبار نصب تابلوهاي آگهي دهنده مشخص نمودن فضاي انبار و محصولات و نظافت مستمر انبار استفاده از تجهيزات …