افزایش بهره وری

توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری را می توانید در متن زیر مطالعه بفرماید:     به عقیده برایان تریسی، «تفاوت اصلی افراد موفق با ناموفق در این است که افراد موفق به طرز مشهودی اهمیت زیادی برای زمان و …

اراده و پشتکار 

اراده و پشتکار متن زیر مطالبی را در مورد اراده و پشتکار ارائه می دهد:     شما برای انتخاب شدن بین صد نفر نیاز به شانس دارید اما برای انتخاب شدن بین بیست نفر نیاز به تلاش دارید در هر حوزه ای ، سودهای سرشار و نامتعارف ، نصیب …

نکاتی در باب نورومارکتینگ

نکاتی در باب نورومارکتینگ:       مراحل ادراک: – Sensation – Attention – Perception – Cognition در تمام مراحل فوق احساس (emotion) وارد و سبب سوگیری می شود. به باور V. S. Ramachandran تاثیرگذارترین رسانه ها، رسانه های تصویری هستند و نورون های آینه ای مهم ترین دلیل اهمیت …