مهارت‌های نرم مدیر

 مهارت‌های نرم مدیر مهارت‌های نرم از برخورد با کارکنان بدقلق تا مدیریت تغییر ➖ قسمت اول موفق‌ترین و کارآمدترین مدیران کسانی هستند که نه‌تنها از یکسری مهارت‌های فنی و کلاسیک مدیریتی به حد کمال برخوردارند، بلکه مهارت‌های نرم و ظریف مدیریتی را نیز در خود تقویت کرده‌اند که آنها را …