مهارت تاب آوری

مهارت تاب آوری چیست؟ ﺗﺎﺏ آوری ظرفیت گذشتن از دشواری پایدار و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت می‌تواند به فرد کمک کند پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار زندگی بگذرد و با وجود قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی های اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود را ارتقاء ببخشد و متمایز …

ایزو TS16949 صنعت خودرو

ایزو TS16949 را بهتر بشناسیم لزوم رعایت استاندارد  در مدیریت کیفیت در صنعت قطعات خودرو و خودرو سازی بر همگان روشن است .   ⭕️استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949 : 2009 بر اساس نیازمندی های كیفیت تعیین شده توسط گروه های اجرایی IATF و به …

هفت اصل مدیریت کیفیت

هفت اصل مدیریت کیفیت در اين متن اطلاعاتي در رابطه با هفت اصل مدیریت کیفیت ارائه شده است: مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت ISO بر پایه آن اصول مدیریت کیفیت استوار است توسط کمیته ISO/TC 176 بروزآوری شده است و در پیوست ب استاندارد ISO 9001:2015 تشریح شده است.در ویرایش قبلی …

استاندارد مديريت كيفيت

استاندارد مديريت كيفيت در اين متن اطلاعاتي در رابطه با استاندارد مديريت كيفيت ارائه شده است : استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. معنای مدیریت را برنامه ریزی، …